News Stories

  • Ceny autostrad w Belgii

    Belgia do 2016 roku nie posiadała systemu elektronicznych opłat drogowych – aktualnie działa tam już system ViaPass, z którego obowiązkowo korzystać muszą pojazdy ciężarowe o masie przekraczającej 3,5 tony. Zwolnione z tej powinności są pojazdy służące do przewozu osób oraz ciągniki rolnicze i leśne. Opłaty dotyczyć będą na autostradach i niektórych drogach regionalnych oraz gminnych.