News Stories

  • Ceny autostrad w Polsce

    W Polsce, w porównaniu do innych europejskich państw, nie ma niestety jeszcze wielu autostrad. Rozpoczęliśmy ich budowę zaledwie kilkanaście lat temu i do tej pory powstają ich skromne ilości w przeciągu roku. Sytuacja bardzo poprawiła się, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i pozyskaliśmy wiele unijnych środków na poprawę swojej infrastruktury drogowej. Możemy wiele nauczyć się