News Stories

  • Dobowy i tygodniowy czas pracy kierowcy

    Warto zapoznać się ze stosowaną definicją w nawiązaniu do Rozporządzenia 561/2006 WE jako ,,dzienny czas prowadzenia pojazdu” określające zsumowany czas prowadzenia pojazdu bądź zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do startu kolejnego dziennego okresu odpoczynku albo także między okresem odpoczynku lub tygodniowym okresem odpoczynku. Co można przeczytać w wyżej wymienionym rozporządzeniu 561/2006 WE jako artykuł 6.