News Stories

  • Zakazy jazdy w Niemczech

    Główny szlak handlowy, którym poruszają się polskie ciężarówki zmierzające na zachód Europy wiedzie przez Republikę Niemiec. Nasz zachodni sąsiad jest nie tylko głównym odbiorcą polskich produktów, ale również najważniejszym krajem tranzytowym. W związku z tym, firmy transportowe są zobowiązane wziąć pod uwagę niemieckie obostrzenia dotyczące zakazu ruchu pojazdów ciężarowych po tamtejszych drogach przy planowaniu trasy

  • Dobowy i tygodniowy czas pracy kierowcy

    Warto zapoznać się ze stosowaną definicją w nawiązaniu do Rozporządzenia 561/2006 WE jako ,,dzienny czas prowadzenia pojazdu” określające zsumowany czas prowadzenia pojazdu bądź zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do startu kolejnego dziennego okresu odpoczynku albo także między okresem odpoczynku lub tygodniowym okresem odpoczynku. Co można przeczytać w wyżej wymienionym rozporządzeniu 561/2006 WE jako artykuł 6.