News Stories

Giełdy transportowe w Europie

W przeciągu ostatnich kilku lat można zauważyć ogromną przemianę, jaka zaszła w dziedzinie transportu i logistyki. Spedytorzy swoje usługi zlecają za pomocą sieci a klienci mają coraz częściej, a w niektórych przypadkach wyłącznie za jej pomocą dostęp do wybranych ofert. Dlatego zarówno na rynku polskim, jak i w ogóle europejskim rośnie zainteresowanie usługami internetowych giełd transportowych, które pośredniczą w zawieraniu transakcji na rynku przewozowym. Nic więc dziwnego, ze na obecna chwilę z internetowych portali pośredniczących w zlecaniu przesyłek między poszczególnymi krajami Europy i nie tylko, korzysta już ponad 90% spedytorów a liczba ta stale rośnie. Mają oni dostęp do ponad stu różnych internetowych portali pośredniczących w transporcie drogowym i nie można nie wspomnieć, iż Polacy są ich największym w Europie klientem, wiedziemy bowiem prym na europejskiej arenie transportowej.

Zalety korzystania z internetowych giełd transportowych

Takie rozwiązanie daje bowiem możliwość łatwego zdalnego dostępu do wybranych ofert – przez komputer z dostępem do Internetu bądź nawet smartfon. Można w taki łatwy i przystępny dla każdego sposób odnaleźć zarówno wolną przestrzeń transportową, jak i odpowiedni do posiadanej przestrzeni transportowej ładunek. Przewoźnicy dysponują najbardziej rozmaitą flotą transportową, ich pojazdy to zarówno małe busy, jak i ogromne kilkunastu tonowe ciągniki z naczepami. Na największych europejskich giełdach transportowych dziennie pojawiają się tysiące ofert, jest więc ogromne prawdopodobieństwo, że każdy klient, który złoży odpowiednio korzystna ofertę znajdzie transport odpowiedni do swojego ładunku a każdy spedytor ładunek odpowiedni do posiadanej wolnej przestrzeni.


Sami spedytorzy w sprawnie funkcjonujących firmach, za pomocą giełd transportowych mogą wyeliminować nawet najmniejsze straty związane z pusta przestrzenią, powstającą zarówno za sprawą nie doładunku, jak i pustych tras powrotnych. Eliminacja tych małych, lecz jakże częstych strat z pewnością przewoźnikowi nie zaszkodzi a wręcz przeciwnie.

Bezpieczeństwo transakcji

Każdy właściciel firmy spedycyjnej obawia się głównie utraty ładunku, dlatego też giełdy transportowe oferują bezpieczne warunki zawierania transakcji – od bezpiecznego łącza, uniemożliwiającego dostęp do treści oraz danych użytkowników osobom niepożądanym, jak i weryfikację zarejestrowanych klientów. Aby zostać użytkownikiem giełdy transportowej nie wystarczy wypełnienie formularza rejestracyjnego, trzeba bowiem udowodnić swoja rzetelność za pomocą kopii wszelkich dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy, podać wszystkie numery NIP, KRS etc. Lecz i to nie koniec, ponieważ w tej dopiero chwili rozpoczyna się weryfikacja użytkownika – sprawdzana jest ona w międzynarodowych bazach danych, weryfikacji podlegają nie tylko dokumenty, ale też numery telefonów czy adresy. Wszystko to ma bowiem służyć bezpieczeństwu zawieranych transakcji.